Hvordan skaffe seg praktikanter

De fleste arbeidsplasser har godt av å ta inn en praktikant fra tid til annen. De er en ressurs som kommer inn som et frisk pust på ditt arbeidssted. Praktikanter er gjerne innstilte på å jobbe mye, komme med idéer og å arbeide for mindre penger/ulønnet. Det fine med en praksisplass er at den muligens kan utvikle seg til en fast jobb til praktikanten. På en annen side kan begge parter uforpliktende bestemme seg for å gå hver sin vei etter endt opphold.

De fleste arbeidsplasser har opplevd å få henvendelser fra ivrige studenter. Det kan derimot være men vanskelig å sysselsette praktikanten dersom dere ikke har et etablert system for praksisplass.

Det er ikke komplisert å ta inn en praktikant. Det viktigste er at dere finner én person som praktikanten kan forholde seg til – en mentor om du vil. Deretter er det viktig at dere lytter til praktikantens ønske for praksisplassen. Hva ønsker praktikanten å lære? Hva ønsker praktikanten å sitte igjen med etter endt praksis? Hva ønsker praktikanten å utfordre seg på? Dermed gjelder det å komme til en enighet for arbeidsmengde- og oppgaver. Det er viktig at dere er åpne på hva dere kan tilby, og  at praktikanten er åpen på sine ressurser.

Når dere har registrert en profil der dere utlyser hva dere ser etter i en praktikant – og hva praktikanten kan forvente seg av oppgaver, vil dere lett kunne navigere dere blant kvalitetssikrede søknader.

Registrer bedrift