Hvordan gå frem for praktikanten?

For å få en praksisplass må du i prinsipp henvende deg direkte til den arbeidsplassen som interesserer deg. Dette kan du gjøre enten ved å møte opp personlig, ringe eller sende en e-mail. Det kan være en arbeidsplass som du håper har praksisplasser, eller det kan være et sted du vet tar inn praktikanter fra før. I alle fall kan det oppleves som ubehagelig å be en arbeidsgiver om praksisplass.

Vi skjønner dette, og vi skjønner at et praksisopphold faktisk er en ressurs for begge parter. Det er ikke bare organisasjonen som skal få noe ut av dette oppholdet, men også du som praktikant. For oss er det viktig at du som praktikant ikke inntar en ”offerrolle” der du som blir brukt til å hente kaffe, rydde på kottet eller scanne hele dagen. Nettopp derfor skal vi markedsføre deg og hva du kan ta med av positiv erfaring til arbeidsplassen. En forutsetning for dette er at vi blir kjent med deg og har tro på deg. Vi vil se på dine personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Vi vil finne dine sterke sider ved å be deg skrive en komplett søknad for hva det er du ønsker å gjøre. Den bør inneholde følgende:

  • Positiv atferd
  • Engasjement
  • Motivasjon
  • Lærings-og arbeidsvilje
  • Omgjengelighet
  • Flerspråklighet
  • Fleksibilitet
  • Humor
  • Erfaring

Når du har registrert deg med søknad og CV som oppfyller våre krav, går vi frem for å finne en praksisplass til deg. I vårt nettverk av arbeidsgivere er vi sikre å at du finner et passende arbeidssted. Vi tror at det ligger mye læring i det å selv orientere seg for å finne mulige praksisplasser, og å kontakte arbeidsgivere selv.