Praksisplasser

Praksisplasser

Møtested for arbeidsgivere og lærevillige praktikanter!

– Vi gjør overgangen fra søk til ansettelse i praksisplasser effektivt for alle parter.

Praksisplasser:

 • Journalist
 • Fotograf
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Design
 • Utvikling

Som praktikant kan du velge i en rekke prosjekter som gir deg relevant arbeidserfaring.

Benytt dette skjemaet så vil vi ta kontakt med deg!

Praktikant

Registrer i dag så finner arbeidsgivere og arbeidssøkere frem til hverandre.

Hvordan gå frem for praktikanten?

For å få en praksisplass må du i prinsipp henvende deg direkte til den arbeidsplassen som interesserer deg. Dette kan du gjøre enten ved å møte opp personlig, ringe eller sende en e-mail. Det kan være en arbeidsplass som du håper har praksisplasser, eller det kan være et sted du vet tar inn praktikanter fra før. I alle fall kan det oppleves som ubehagelig å be en arbeidsgiver om praksisplass.

Vi skjønner dette, og vi skjønner at et praksisopphold faktisk er en ressurs for begge parter. Det er ikke bare organisasjonen som skal få noe ut av dette oppholdet, men også du som praktikant. For oss er det viktig at du som praktikant ikke inntar en ”offerrolle” der du som blir brukt til å hente kaffe, rydde på kottet eller scanne hele dagen. Nettopp derfor skal vi markedsføre deg og hva du kan ta med av positiv erfaring til arbeidsplassen. En forutsetning for dette er at vi blir kjent med deg og har tro på deg. Vi vil se på dine personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Vi vil finne dine sterke sider ved å be deg skrive en komplett søknad for hva det er du ønsker å gjøre. Den bør inneholde følgende:

 • Positiv atferd
 • Engasjement
 • Motivasjon
 • Lærings-og arbeidsvilje
 • Omgjengelighet
 • Flerspråklighet
 • Fleksibilitet
 • Humor
 • Erfaring

Når du har registrert deg med søknad og CV som oppfyller våre krav, går vi frem for å finne en praksisplass til deg. I vårt nettverk av arbeidsgivere er vi sikre å at du finner et passende arbeidssted. Vi tror at det ligger mye læring i det å selv orientere seg for å finne mulige praksisplasser, og å kontakte arbeidsgivere selv.

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp? Ta gjerne kontakt med oss på telefon: 22 55 30 30 eller benytt kontaktskjemaet  så skal vi svare få fort vi kan.

.

Bedrift

Registrer i dag så finner arbeidsgivere og arbeidssøkere frem til hverandre.

Hvordan finne praktikanter?

Det å ha en praktikant kan være en bedrifts måte å få gratis arbeidskraft på. Både gjentakende og over lengre perioder. Dette kan være en vinn-vinn situasjon for alle. En praksisplass er en forlengelse av utdanningen og bedriften fungerer som opplæring for studenten. Nettopp derfor er det viktig at det gjøres ordentlig. Det er ikke bare organisasjonen som skal få noe ut av dette oppholdet, men også praktikanten. Det fine med en praksisplass er at den muligens kan utvikle seg til en fast jobb til praktikanten. På en annen side kan begge parter uforpliktende bestemme seg for å gå hver sin vei etter endt opphold.

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp? Ta gjerne kontakt med oss på telefon: 22 55 30 30 eller benytt kontaktskjemaet  så skal vi svare få fort vi kan.

Bedrifter med praktikanter

Praksisplasser - der kompetanse møter lærevillighet! Desken-PR-logo (1)

Praksisplasser - der kompetanse møter lærevillighet! Kulinarisk (1)

Untitled-1 (1)